Top

Een goede user story schrijven

Stefan BeuvingGeen categorie Een goede user story schrijven

Een goede user story schrijven

Hoe schrijf je een goede user story en waar moet deze aan voldoen?

De belangrijkste waar een user story aan moet voldoen is de reden om een feature te ontwikkelen. De ‘why?’ vraag. Waarom moet een functie ontwikkeld worden? Omdat het een vraag van een klant is? Omdat het ook in het huidige pakket zit die de klant nu gebruikt? Of omdat het juist een (groot) probleem voor de klant oplost?

En zijn er mogelijk meer klanten met hetzelfde probleem en kan je met een aantal andere variabelen ook een oplossing bieden voor een andere groep klanten met dezelfde investering?

Schrijf de user story vanuit de gebruiker met daarbij de reden waarom je die functie gebruikt. Een voorbeeld:

“Als eindgebruiker wil ik 2-factor authentication om mijn data te beschermen.”

Technisch

Een tweede onderdeel van een story is de technische impact. Welke stappen moeten er technisch genomen worden om de gevraagde feature te realiseren? Wanneer we de inlogfunctie er weer bijhalen dan zijn er een aantal technische aspecten die het gedrag bepalen van de inlogfunctie. Alleen ‘ik wil inloggen’ is niet concreet genoeg. Moet de gebruiker inloggen met een gebruikersnaam of een e-mailadres? Aan welke veiligheidseisen moet het wachtwoord voldoen?

Ook zal beschreven moeten worden hoe de ‘happy path’ verloopt als de gebruiker de juiste gegevens invult en wat er gebeurt na het succesvol inloggen. Wordt er bijvoorbeeld een melding getoond of wordt de gebruiker naar een andere pagina gestuurd?

Het ‘alternative path’ beschrijft juist wat er gebeurt als bijvoorbeeld foutieve inloggegevens worden ingevuld of dat er vanuit de server een onverwachtse fout ontstaat.

Acceptatie criteria

Het derde onderdeel is de criteria waaraan de user story moet voldoen. Belangrijk hierbij is dat het gevalideerd moet kunnen worden.
Deze criteria zijn een goede basis voor test driven development (TDD) en helpen de applicatie aan een goede basis.

Bij het inloggen kunnen dat criteria zijn die testbaar zijn. Denk hierbij aan:

  • de gebruikersnaam moet een e-mailadres zijn
  • de gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet leeg zijn.
  • het wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten
  • het wachtwoord moet een kleine- en een hoofdletter bevatten
  • het wachtwoord moet een vreemd teken bevatten
  • het wachtwoord moet een cijfer bevatten

Als er een goede combinatie wordt ingevuld moet de tekst “U bent succesvol ingelogd.” op de pagina verschijnen. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.